IMG_1082.JPG

Renowacja powierzchni lastrykowych

Naprawa miejscowa posadzekWylewanie nowych posadzek, oraz schodów z lastryka, budowa cokołów monolitycznych i parapetów z tego materiału 
 

Naprawa ubytków
Naprawa lastryka
Czarny cokół z lastryka.
lastryko zamias glazury
Posadzka lastryko
Nowy parapet z lastryko