nowa posadzka terrazzo

  Renowacja posadzek lastrykowych                                     Wylewanie nowych posadzek dekoracyjnych

Beton

Nasze usługi cechuje wysoka jakość i precyzja wykonania oraz przystępne ceny!

Pracujemy na terenie Warszawy i okolic. 

Lastryko
Marmur
Terrazzo
Posadzka-lastryko
Posadzka lastryko

Lastryko, lastrico, czy anglojęzyczna nazwa terrazzo jest próbą sprawienia, że części kamienia staną się na powrót calizną. Tworzy się je mieszając twardy kamień (bazalt, marmur i inne) w odpowiedniej ilości z cementem. Taka mieszanka tworzy powierzchnię, która z jednej strony jest twarda i mocna, z drugiej zaś istnieje możliwość jej szlifowania oraz dostosowania do warunków i potrzeb, jakie są wymagane w danych warunkach. Oznacza to, że można potraktować je jako próbę eliminacji wad, jakie ma płyta kamienna, czyli np. trudność w obróbce i jej koszt, przy wykorzystaniu maksimum tego, co dają nam calizny kamienne - czyli wysokiej twardości i odporności na warunki zewnętrzne czy też twardości wynikającej z samej charakterystyki skały, która tworzy płytę kamienną. 

Lastryka nie można mylić z betonem - ten ostatni bowiem składa się z cementu, żwiru oraz piasku, czy szerzej wypełniacza o granulacji zwykle do 2 mm. Najczęściej rolę wypełniacza pełni piasek rzeczny albo kopany, zaś żwir to rozmaitego pochodzenia kamienie z podobnych źródeł co piasek. 

Aby lastriko było zrobione porządnie oraz by spełniło swoją rolę konieczne jest spełnienie kilku warunków: 

 • użycie odpowiedniej jakości i ilości kamienia, zwanego obiegowo z racji granulacji grysem, 
   

 • użycie odpowiedniej jakości i ilości cementu. 
   

W kosztorysach od dawna używano tzw. KNR-ów, czyli Katalogów Nakładów Rzeczowych, opisujących pewne podstawowe zasady, warunki i parametry zużycia określonych materiałów na wytworzenie jednostki jakiegoś elementu czy produktu. Aby lastriko było odpowiednio twarde i mocne, z założenia muszą być spełnione trzy podstawowe rzeczy: 

 • minimalna grubość lastrika to 25 mm, 
   

 • zużycie grysu na 1 m2 lastrika o minimalnej grubości powinno wynosić 40 kg, 
   

 • zużycie cementu na 1 m2 lastrika o minimalnej grubości powinno wynosić 20 kg. 

Jak należy rozumieć trzy wspomniane warunki? 

Lastryko o grubości mniejszej jak 25 mm może nie spełnić swoich zadań z różnych powodów. Jego wytrzymałość jest wtedy niewystarczająca, może "odparzyć" w wyniku działań czynników zewnętrznych takich jak opady atmosferyczne, temperatura i jej zmiany. Będzie to po prostu wykonanie niezgodne ze sztuką budowlaną. 

Pod pojęciem "grysu" należy rozumieć twardy kamień taki jak np. wspomniany bazalt czy marmur o frakcji zwykle do 10 mm. Zasadniczo w praktyce używa się dwóch frakcji - od 2 mm do 4-5 mm lub od 4-5 mm do 8-10 mm. Grubość ziarna, kamienia itd. wyrażana jest zawsze w mm, co oznacza, że słysząc "ósemka" należy rozumieć grys o frakcji do 8 mm - zwykle jest to grys 4-8 mm. Grubość ziarna jest warunkowana tym, jakie chcemy mieć lastryko i do czego ma służyć powierzchnia. Zwykle grubsza frakcja używana jest w wypadku, kiedy lastryko ma być zrobione "na ostro", drobniejsza - kiedy powierzchnia ma być wypolerowana "na gładko". 

"Na ostro" oznacza, że powierzchnia wykonana z lastryko nie jest gładka, a wystające ponad powierzchnię kamyczki zostaną jedynie delikatnie zeszlifowane, by zachowały swoją porowatość. 

W wersji "na gładko" dąży się do tego, by cała powierzchnia była gładka i wypoziomowana w pożądany sposób. Po tym procesie pozostają zwykle delikatne ubytki, czyli miejsca, w których maszyna nie tylko wyrównała kamyczki, ale niejako wyrwała "ze środka". Takie miejsca należy uzupełnić albo samym cementem użytym do wylania lastryko, albo mieszaniną cementu i drobnego ziarna o granulacji do 2 mm (tzw. mączki) kamienia, które zostało użyte w procesie produkcji. 

Czas, w którym należy zacząć szlifowanie warunkuje jakość i marka użytego cementu, gdyż szlifowanie zbyt świeżego lastryko spowoduje jego zniszczenie, zaś zbyt twardego - tylko znacznie wydłuży i utrudni proces wyrównywania powierzchni. 

Kolor lastryko, lub lepiej wrażenie kolorystyczne, czyli "jasne-ciemne", zależy od ilości użytego jasnego i ciemnego grysu. Używając szarego cementu, z racji jego koloru aby uzyskać mniej więcej typową szarość, ilość kamienia białego do szarego wynosi zwykle 3:1 lub 4:1. 

KNR-y mówią jedynie o ilości cementu. W dawnych czasach starano się używać cementów bez dodatków - z bardzo prostych powodów. Pierwszym z nich był szybki początkowy przyrost wytrzymałości, pozwalający szybko "wschodzić" z procesem szlifowania. Drugim - z racji braku dodatków - niepojawianie się na powierzchni lastryka różnych dodatków w rodzaju pyłów i innych "niespodzianek" jakie można w takim cemencie znaleźć. W chwili obecnej takie czyste cementy portlandzkie mają oznaczenie CEM I. 

Z racji tego, że lastriko jest tzw. sztucznym kamieniem, konieczne jest, by w niekorzystnych warunkach (warunki atmosferyczne, agresywne środowisko) użyć nie cementu o marce 32,5, lecz mocniejszych - 42,5 lub 52,5. Aby przekonać się, jak trwałe jest porządnie wykonane lastriko, wystarczy przejść się po części wieżowców z wielkiej płyty, po starych kamienicach, gdzie w wielu wypadkach podłogi czy schody wewnątrz ciągów komunikacyjnych wykonane są właśnie z lastryka, które ostatni raz było w jakiś sposób konserwowane wiele lat wstecz, a najczęściej w ogóle. 

Ilość, rodzaj oraz jakość cementu odgrywa ogromną rolę. Dzieje się tak z kilku powodów: 

 • Ilość cementu, jaka jest wykorzystywana do lastryko zależy bezpośrednio od jego jakości oraz od grubości wykorzystanego grysu. 
   

 • Rodzaj cementu, czyli biały lub szary, pozwala nam wybarwiać lub nie wylewaną powierzchnię, a także uzyskać (lub nie) w miarę jednolity biały (naturalny) kolor lastryka. Szarość cementu zdominuje w zasadzie każdy pigment, jaki może być dodany co cementu, poza wypadkiem, kiedy chcemy uzyskać głęboką czerń lub bardzo ciemne "przydymione" odcienie. W innym wypadku konieczne jest wykorzystanie białego cementu. W połączeniu z naturalnymi kolorami użytego kamienia pozwala to uzyskać naprawdę ciekawe odcienie kolorystyczne, łącznie z wybarwieniem takich czy innych stref mających spełniać swoje specyficzne zadania (np. zakazu wejścia), bez konieczności uciążliwego malowania odpowiednich linii. 
   

 • Im lepsza jakość cementu, czyli im jest on mocniejszy (jego marka jest wyższa od 42,5), tym mniej można go zużyć, aby uzyskać konieczną wytrzymałość lastryka. To, o ile można go mniej zużyć, związane jest z tzw. powierzchnią według Blaine'a, czyli parametrem mówiącym jaka jest powierzchnia po rozłożeniu wszystkich ziaren cementu znajdujących się w jakiejś jednostce masy. Musi być na tyle duża, by bez problemu połączyły wszystkie kamyczki znajdujące się w jednostce masy mieszanki. Im jest ona większa, tym drobniej zmielony jest cement. Jeżeli np. wykorzystujemy cement marki 52,5, którego rzeczywiste wyniki oscylują wokół 70,0, to ilość ta może być znacząca. 
   

 • Ostatnim parametrem jest grubość, ziarna grysu, jaki jest wykorzystywany do wykonania lastryko. Im drobniejsze ziarno, tym więcej cementu potrzeba, by dany element czy dana powierzchnia miała pożądaną wytrzymałość. 
   

Pamiętając o tych kilku zasadach można sprawić, że wykonane lastryko będzie wyglądać naprawdę rewelacyjnie. Należy także pamiętać o tym, że dobrze i prawidłowo wykonane lastryko po pełnym przeszlifowaniu powinno się charakteryzować tym, że kamień dolega do kamienia, zaś cement spełnia rolę fugi i na pierwszy rzut oka widać go jak najmniej. 

        Głównym profilem naszej firmy są remonty posadzek lastrykowych realizowane głównie
w blokach i kamienicach, ale także w domach jednorodzinnych czy mieszkaniach. 

      W ramach remontu posadzki wyróżnić można kilka usług, które są wykonywane w zależności od rodzaju zlecenia, a mianowicie :
- frezowanie, a następnie szlifowanie przy użyciu odpowiednio dobranych gradacji tarcz szlifierskich (aż do uzyskania mechanicznego poleru posadzki)
- wzmacnianie powierzchni posadzek przy użyciu środków zwiększających odporność lastryka na działanie czynników zewnętrznych oraz substancji chemicznych 

- polimeryzacja posadzek 

- impregnacja odpowiednio przygotowanych przez nas powierzchni posadzek
- naprawy ubytków i spękań na posadzkach oraz schodach        
- odtwarzanie zniszczonych fragmentów posadzek

- nakładanie, uzupełnianie, odbudowa cokołów lastrykowych  

 

Dodatkowo zajmujemy się:

- montowaniem w wejściach do budynków wycieraczek systemowych
- renowacją mniejszych elementów lastrykowych, bądź kamiennych takich jak np. parapety


       Dzięki zastosowaniu profesjonalnego sprzętu minimalizujemy rozprzestrzenianie się powstającego podczas szlifowania pyłu                                                  
      Zajmujemy się również budowaniem zupełnie nowych posadzek dekoracyjnych, jednocześnie systematycznie rozwijając wachlarz naszych usług w tym zakresie poprzez szukanie nowych rozwiązań technologicznych oraz wzorów kolorystycznych. 

lastryko po szlifowaniu

Szlifowanie lastryka, kamienia oraz powierzchni betonowych, wylewanie nowych posadzek dekoracyjnych

posadzka lastryko

Darmowe próby szlifowania

Nasza firma oferuje wykonanie darmowej próby szlifowania na wybranym fragmencie posadzki, bądź przeszlifowanie stopnia schodów, tak aby przedstawić możliwości, oraz efekty jakie jesteśmy w stanie uzyskać przy, niejednokrotnie, zdewastowanych niewłaściwymi środkami czystości powierzchniach lub po prostu nie opracowanymi właściwie posadzkach. 

Wykonanie przez nas próby na wybranej powierzchni, pozwala zaprezentować zmiany estetyczne/wizualne uzyskiwane w wyniku profesjonalnego zabiegu szlifowania, a także od strony praktycznej  o ile łatwiejsze jest zachowanie czystości w przypadku posadzki po renowacji.

naprawa schodów lastrykowych

Renowacja posadzek
TERRAZZO & LASTRYKO Łukasz Białkowski
NIP 6010021544
e-mail: terrazzolastryko@gmail.com

Jachranka 37c 05-140 Serock   
797176566