top of page
alt="przedwojenna-praca-prawdziwych-lastrykarzy"
alt="stare-lastryko-po-renowacji.jpg"
czyszczenie lastryko
nowa posadzka terrazzo

Obszar naszego działania Warszawa i północne okolice

Szlifowanie Parapetów

alt="polerowany-parapet-z-lastryko"

Szlifowanie klatek schodowych

alt="renowacja-lastryko-polerowanie-posadzek"
Stare i brudne lastryko potrzebuje pomocy
Stare lastryko po czyszczeniu
alt="Bardzo-brudne-lastryko-po-szlifowaniu"
alt="Stare-lastryko-stare-płytki"

Czy warto szlifować stare lastryko, a może przykryć je innym materiałem? Jakie uszkodzenia da się naprawić? Dlaczego warto wybrać szlifowanie posadzek? Ile to wszystko kosztuje ?
                                      Proszę dzwonić  
797176566

alt="Zniszczone-schody-naprawa-lastryko.webp"
alt="Naprawa-lastryko-zniszczone-schody.webp"
alt="schody-lastryko-po-szlifowaniu"

     Zajmujemy się renowacją posadzek lastrykowych, betonowych, oraz kamiennych, naprawą ubytków, impregnacją oraz polerowaniem powierzchni, krystalizacją marmuru, a z racji wielkiego wachlarzu możliwości naszych maszyn, wykonujemy również inne prace związane z tematyką przygotowania posadzek :
-zrywanie warstw klejowych                  -zapraw cienkowarstwowych, farb         
-matowienie powierzchni pod inne rozwiązania posadzkowe
-mechaniczne mycie posadzek
      Polecamy się również jako wykonawcy pięknych posadzek terrazzo w klasycznym stylu, 

       Mimo tak powszechnego występowania posadzek lastryko w naszym kraju(urzędy państwowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty militarne), świadomość ludzi na temat samego materiału z jakiego jest ono wykonane, oraz jego możliwości w temacie utrzymania czystości w budynku, walorów estetycznych, a także wytrzymałości wciąż jest bardzo mała, co niestety skutkuje pokrycie powierzchni na przykład glazurą, które dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie budynków w należytym wyglądzie wydaje się jedynym dostępnym rozwiązaniem. Jest to też w pewnym stopniu zrozumiałe, gdyż w bardzo wielu przypadkach posadzki lastryko były wykonane w pośpiechu, bądź bez odpowiednich narzędzi do jego wykończenia co skutkuje tym, że wiele z nich  po wieloletnim użytkowaniu wygląda przynajmniej nieciekawie łagodnie rzecz biorąc i jest postrzegana jako element do wymiany. Oczywiście jest to w pewnym sensie uzasadnione, lecz nie musi tak być, wystarczy tylko kilka kroków by posadzka lastryko, nawet po kilkudziesięciu latach użytkowania wyglądała jak nowa i cieszyła nasze oczy na następne  -dziesiąt lat. 

alt="lastryko-w-łazience"
lastryko-terrazzo.jpg

Lastryko, lastrico, czy anglojęzyczna nazwa terrazzo jest próbą sprawienia, że części kamienia staną się na powrót calizną. Tworzy się je mieszając twardy kamień (bazalt, marmur i inne) w odpowiedniej ilości z cementem. Taka mieszanka tworzy powierzchnię, która z jednej strony jest twarda i mocna, z drugiej zaś istnieje możliwość jej szlifowania oraz dostosowania do warunków i potrzeb, jakie są wymagane w danych warunkach. Oznacza to, że można potraktować je jako próbę eliminacji wad, jakie ma płyta kamienna, czyli np. trudność w obróbce i jej koszt, przy wykorzystaniu maksimum tego, co dają nam calizny kamienne - czyli wysokiej twardości i odporności na warunki zewnętrzne czy też twardości wynikającej z samej charakterystyki skały, która tworzy płytę kamienną. 

Lastryko nie można mylić z betonem - ten ostatni bowiem składa się z cementu, żwiru oraz piasku, czy szerzej wypełniacza o granulacji zwykle do 2 mm. Najczęściej rolę wypełniacza pełni piasek rzeczny albo kopany, zaś żwir to rozmaitego pochodzenia kamienie z podobnych źródeł co piasek. 

Aby lastryko było zrobione porządnie oraz by spełniło swoją rolę konieczne jest spełnienie kilku warunków: 

 • użycie odpowiedniej jakości i ilości kamienia, zwanego obiegowo z racji granulacji grysem, 
   

 • użycie odpowiedniej jakości i ilości cementu. 
   

W kosztorysach od dawna używano tzw. KNR-ów, czyli Katalogów Nakładów Rzeczowych, opisujących pewne podstawowe zasady, warunki i parametry zużycia określonych materiałów na wytworzenie jednostki jakiegoś elementu czy produktu. Aby lastryko było odpowiednio twarde i mocne, z założenia muszą być spełnione trzy podstawowe rzeczy: 

 • minimalna grubość lastrika to 25 mm, 
   

 • zużycie grysu na 1 m2 lastrika o minimalnej grubości powinno wynosić 40 kg, 
   

 • zużycie cementu na 1 m2 lastrika o minimalnej grubości powinno wynosić 20 kg. 

Jak należy rozumieć trzy wspomniane warunki? 

Lastryko o grubości mniejszej jak 25 mm może nie spełnić swoich zadań z różnych powodów. Jego wytrzymałość jest wtedy niewystarczająca, może "odparzyć" w wyniku działań czynników zewnętrznych takich jak opady atmosferyczne, temperatura i jej zmiany. Będzie to po prostu wykonanie niezgodne ze sztuką budowlaną. 

Pod pojęciem "grysu" należy rozumieć twardy kamień taki jak np. wspomniany bazalt czy marmur o frakcji zwykle do 10 mm. Zasadniczo w praktyce używa się dwóch frakcji - od 2 mm do 4-5 mm lub od 4-5 mm do 8-10 mm. Grubość ziarna, kamienia itd. wyrażana jest zawsze w mm, co oznacza, że słysząc "ósemka" należy rozumieć grys o frakcji do 8 mm - zwykle jest to grys 4-8 mm. Grubość ziarna jest warunkowana tym, jakie chcemy mieć lastryko i do czego ma służyć powierzchnia. Zwykle grubsza frakcja używana jest w wypadku, kiedy lastryko ma być zrobione "na ostro", drobniejsza - kiedy powierzchnia ma być wypolerowana "na gładko". 

"Na ostro" oznacza, że powierzchnia wykonana z lastryko nie jest gładka, a wystające ponad powierzchnię kamyczki zostaną jedynie delikatnie zeszlifowane, by zachowały swoją porowatość. 

W wersji "na gładko" dąży się do tego, by cała powierzchnia była gładka i wypoziomowana w pożądany sposób. Po tym procesie pozostają zwykle delikatne ubytki, czyli miejsca, w których maszyna nie tylko wyrównała kamyczki, ale niejako wyrwała "ze środka". Takie miejsca należy uzupełnić albo samym cementem użytym do wylania lastryko, albo mieszaniną cementu i drobnego ziarna o granulacji do 2 mm (tzw. mączki) kamienia, które zostało użyte w procesie produkcji. 

Czas, w którym należy zacząć szlifowanie warunkuje jakość i marka użytego cementu, gdyż szlifowanie lastryko zbyt świeżego spowoduje jego zniszczenie, zaś zbyt twardego - tylko znacznie wydłuży i utrudni proces wyrównywania powierzchni. 

Kolor lastryko, lub lepiej wrażenie kolorystyczne, czyli "jasne-ciemne", zależy od ilości użytego jasnego i ciemnego grysu. Używając szarego cementu, z racji jego koloru aby uzyskać mniej więcej typową szarość, ilość kamienia białego do szarego wynosi zwykle 3:1 lub 4:1. 

KNR-y mówią jedynie o ilości cementu. W dawnych czasach starano się używać cementów bez dodatków - z bardzo prostych powodów. Pierwszym z nich był szybki początkowy przyrost wytrzymałości, pozwalający szybko "wschodzić" z procesem szlifowania. Drugim - z racji braku dodatków - niepojawianie się na powierzchni lastryko różnych dodatków w rodzaju pyłów i innych "niespodzianek" jakie można w takim cemencie znaleźć. W chwili obecnej takie czyste cementy portlandzkie mają oznaczenie CEM I. 

Z racji tego, że lastryko jest tzw. sztucznym kamieniem, konieczne jest, by w niekorzystnych warunkach (warunki atmosferyczne, agresywne środowisko) użyć nie cementu o marce 32,5, lecz mocniejszych - 42,5 lub 52,5. Aby przekonać się, jak trwałe jest porządnie wykonane lastryko, wystarczy przejść się po części wieżowców z wielkiej płyty, po starych kamienicach, gdzie w wielu wypadkach podłogi czy schody wewnątrz ciągów komunikacyjnych wykonane są właśnie z lastryko, które ostatni raz było w jakiś sposób konserwowane wiele lat wstecz, a najczęściej w ogóle. 

Ilość, rodzaj oraz jakość cementu odgrywa ogromną rolę. Dzieje się tak z kilku powodów: 

 • Ilość cementu, jaka jest wykorzystywana do lastryko zależy bezpośrednio od jego jakości oraz od grubości wykorzystanego grysu. 
   

 • Rodzaj cementu, czyli biały lub szary, pozwala nam wybarwiać lub nie wylewaną powierzchnię, a także uzyskać (lub nie) w miarę jednolity biały (naturalny) kolor lastryka. Szarość cementu zdominuje w zasadzie każdy pigment, jaki może być dodany co cementu, poza wypadkiem, kiedy chcemy uzyskać głęboką czerń lub bardzo ciemne "przydymione" odcienie. W innym wypadku konieczne jest wykorzystanie białego cementu. W połączeniu z naturalnymi kolorami użytego kamienia pozwala to uzyskać naprawdę ciekawe odcienie kolorystyczne, łącznie z wybarwieniem takich czy innych stref mających spełniać swoje specyficzne zadania (np. zakazu wejścia), bez konieczności uciążliwego malowania odpowiednich linii. 
   

 • Im lepsza jakość cementu, czyli im jest on mocniejszy (jego marka jest wyższa od 42,5), tym mniej można go zużyć, aby uzyskać konieczną wytrzymałość lastryka. To, o ile można go mniej zużyć, związane jest z tzw. powierzchnią według Blaine'a, czyli parametrem mówiącym jaka jest powierzchnia po rozłożeniu wszystkich ziaren cementu znajdujących się w jakiejś jednostce masy. Musi być na tyle duża, by bez problemu połączyły wszystkie kamyczki znajdujące się w jednostce masy mieszanki. Im jest ona większa, tym drobniej zmielony jest cement. Jeżeli np. wykorzystujemy cement marki 52,5, którego rzeczywiste wyniki oscylują wokół 70,0, to ilość ta może być znacząca. 
   

 • Ostatnim parametrem jest grubość, ziarna grysu, jaki jest wykorzystywany do wykonania lastryko. Im drobniejsze ziarno, tym więcej cementu potrzeba, by dany element czy dana powierzchnia miała pożądaną wytrzymałość. 
   

Pamiętając o tych kilku zasadach można sprawić, że wykonane lastryko będzie wyglądać naprawdę rewelacyjnie. Należy także pamiętać o tym, że dobrze i prawidłowo wykonane lastryko po pełnym przeszlifowaniu powinno się charakteryzować tym, że kamień dolega do kamienia, zaś cement spełnia rolę fugi i na pierwszy rzut oka widać go jak najmniej.      Firma TERRAZZO&LASTRYKO obecnie jest firmą lokalną. Terenem naszego działania jest Warszawa i jej północne okolice. W ramach remontu posadzki wyróżnić można kilka usług, które są wykonywane w zależności od rodzaju zlecenia, a mianowicie :
- frezowanie, a następnie szlifowanie przy użyciu odpowiednio dobranych gradacji tarcz szlifierskich (aż do uzyskania mechanicznego poleru posadzki)
- wzmacnianie powierzchni posadzek przy użyciu środków zwiększających odporność lastryka na działanie czynników zewnętrznych oraz substancji chemicznych 

- polimeryzacja posadzek 
- impregnacja odpowiednio przygotowanych przez nas powierzchni posadzek
- naprawy ubytków i spękań na posadzkach oraz schodach        
- odtwarzanie zniszczonych fragmentów posadzek

- nakładanie, uzupełnianie, odbudowa cokołów lastrykowych  
 
Dodatkowo zajmujemy się:
- montowaniem wycieraczek systemowych
- renowacją mniejszych elementów lastrykowych, bądź kamiennych takich jak np. parapety

-usuwaniem z posadzek warstw kleju, żywicy, farby

       Dzięki zastosowaniu profesjonalnego sprzętu minimalizujemy rozprzestrzenianie się powstającego podczas szlifowania pyłu                                                  
      Zajmujemy się również budowaniem zupełnie nowych posadzek dekoracyjnych, jednocześnie systematycznie rozwijając wachlarz naszych usług w tym zakresie poprzez szukanie nowych rozwiązań technologicznych oraz wzorów kolorystycznych. 

    Szlifowanie lastrico jest jedynym prawidłowym rozwiązaniem, które możemy zastosować by poprawić jego walory estetyczne, oraz właściwości w zakresie utrzymania czystości. Oczywiście istnieją jeszcze opcjonalne rozwiązania w przypadku gdy właściciele nieruchomości zdecydują się na remont posadzki. Może to być na przykład mycie chemiczne, które dzięki zastosowaniu agresywnie działających detergentów, rozpuszczają zabrudzenia przez wiele lat zalegające na posadzce, oraz w jej porach. Szlifowanie lastryko daje tą przewagę nad tego typu rozwiązaniem, iż nie eliminuje problemu brudu wnikającego w powierzchnię posadzki tylko na pewien okres, po zabiegu jag w przypadku mycia lecz eliminuje go. Szlifowanie lastryko przeprowadzone w prawidłowy sposób, z zastosowaniem pełnej ścieżki czynności niezbędnych do uzyskania idealnej powierzchni, powoduje uzupełnienie wszystkich miejsc newralgicznych jakie w pierwszej kolejności narażone są na zbieranie zabrudzeń, czyli spękań skurczowych, oraz porów w których podczas wykonywania posadzki zostało uwięzione powietrze, a w skutek późniejszej jej obróbki i samego późniejszego jej użytkowania zostały one otwarte. Kolejnym pozytywnym skutkiem jaki daje szlifowanie lastryko nad agresywnym myciem, jest to, iż nie osłabia ono tak jak mycie samej struktury posadzki przez użycie agresywnie działającej chemii budowlanej.
    Innym alternatywnym sposobem by szlifowanie lastryko nie było konieczne, jest wybranie obłożenia całej powierzchni posadzki glazurą. Wiele dostępnych obecnie wzorów może upiększyć starą i szarą posadzkę, ale i tutaj jak w poprzednim przypadku są pewne minusy. Posadzki lastryko były i dalej są stosowane na powierzchniach wspólnych bloków mieszkalnych i wielu innych obiektach z jednego prostego powodu, wytrzymałości i odporności na czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład nieostrożność ludzka, co w przypadku terakoty jest dużym problemem, szczególnie na schodach, które najbardziej są narażone na uszkodzenia mechaniczne spowodowane codziennym użytkowaniem, przy transporcie ciężkich, bądź wystarczy że odpowiednio twardych przedmiotów, które z łatwością spowodują obtłuczenie się krawędzi, bądź ich pękanie co spowoduje dalszą degradację.        Następnym przykładem wykończenia starej posadzki lastryko, może być pokrycie jej powierzchni warstwą farby co bardzo często widać na wielu cokołach, bądź żywicy która jest stosowana na posadzki. I tutaj szlifowanie lastryko daje duże lepsze właściwości posadzki po zakończonej operacji, oczywiście jest to bardziej czasochłonne jednak wydaje mi się, że zgodzimy się w jednym, warto poświęcić więcej czasu, aby zyskać posadzkę o dużo lepszych parametrach mechanicznych, gdyż szlifowanie lastryko i jego późniejsze polerowanie pozwala na uzyskanie powierzchni dużo bardziej odpornej na zarysowania, ścieranie, niż powierzchnia pokryta żywicą. Jeszcze gorzej to wygląda w przypadku starych posadzek lastryko pokrytych żywicą bez odpowiedniego przygotowania powierzchni, gdyż trzeba pamiętać o tym, że jeśli chcemy uzyskać gładką powierzchnię na cienkowarstwowo nakładanej warstwie żywicy, jej dolna warstwa, czyli powierzchnia posadzki na którą będzie nakładana, również zostanie odpowiednio wcześniej przygotowana przez szlifowanie i odpowiednie jej wyprofilowanie, przez usunięcie nierówności. Więc w tym przypadku szlifowanie lastryko będzie niezbędne do uzyskania odpowiedniej powierzchni, ale również pozbycia się wszelkich zabrudzeń które będą powodowały odspojenie się żywicy od naszego starego lastryko. 
    Chyba jednym z najważniejszych powodów z którego warto zadbać o posadzki lastryko jest zachowanie czystości w budynku, co w przypadku wieloletniego użytkowania takich posadzek, w większości przypadków nieodpowiedniego jest utrudnione. W wielu przypadkach jest to spowodowane tym iż powierzchnia lastryko została w taki sposób zabrudzona, że nie jest się w stanie określić, czy powierzchnia została już umyta, co w przypadku kilku piętrowych budynków daje możliwość mycia wszystkich powierzchni jednym małym wiaderkiem wody, a nawet bez jej użycia, skoro efektu i tak nikt nie jest w stanie dostrzec. Poza tym budynki w których nie zostało przeprowadzone szlifowanie lastryko, ze swoimi posadzkami dają dużo większy opór podczas mycia, zarówno z powodu zatłuszczonej powierzchni, ale również bardzo nierównej, co dodatkowo stawia opór podczas mycia.   Szlifowanie lastryko zmienia powierzchnię posadzki nie do poznania, poprzez usunięcie wierzchniej warstwy, zatłuszczonej, zabrudzonej i bardzo nierównej, a następnie wypolerowanie jej do efektu połysku, co podczas mycia powoduje gładkie sunięcie mopa po jej powierzchni. Nie można zapominać o fakcie iż nawet wypolerowane powierzchnie powoduje zachowanie przez posadzki lastryko bardzo dobrego współczynnika  anty-poślizgu, co jest kolejną z zalet tych posadzek.

 Terrazzo w pigółce

alt="schody-lastryko-przykryte-płytkami.jpg"
alt="nowe lastryko w łazience"
alt="posadzka-terrazzo-lastryko"
alt="renowacja-schody-lastryko.jpg"
alt="bardzo-stare-lastryko-po-szlifowaniu"

   Źródła historyczne podają powstanie tego cudownego materiału na okres XV-XVI wiecznej Wenecji, w której robotnicy pracujący z kamieniołomów marmuru zaczęli przynosić do swoich domostw odłamki tego materiału, a następnie układali je na podłogach i tarasach łącząc mieszaniną gliny i wapna. Następnie fragmenty skały wystające ponad posadzkę szlifowano, tak by nie utrudniały one poruszania się, w taki właśnie sposób prekursorzy tego fachu zaczęli budowę pierwszych posadzek terrazzo, tworząc coraz to nowsze i bardziej zmyślne wzory, oraz udoskonalając techniki wykończenia, co nie jednokrotnie było kwestią przypadku, co zresztą każdy z budowlańców doświadczył nie raz na własnej skórze, szukając nowych rozwiązań, które przychodziły do nas same. W przypadku posadzki terrazzo było to rozlane kozie mleko, które wydobywało z posadzki prawdziwą barwę kamienia, oraz jego połysk. Jednym z bardziej znanych prekursorów który dostrzegł piękno posadzki terrazzo był Michał Anioł, projektując przepiękne wnętrza w których wierni mogli podziwiać nie tylko freski czy rzeźby, piękno i zachwyt można było odnaleźć nawet pod stopami, poruszając się wnętrzami, które zachwycały swoim wyjątkowym wykonaniem posadzki terrazzo, które zresztą do tej pory, dzięki odpowiedniej pielęgnacji i renowacji robią na nas wrażenie do dziś dzień. Jest to chyba jedna z największych zalet posadzki terrazzo, czyli długowieczność, dzięki której możemy w nich uwiecznić coś dla nawet na wiele pokoleń, co jest naprawdę nadzwyczajną rzeczą i daje ogrom możliwości dla naszej fantazji.
    Początkowo posadzki terrazzo szlifowane były ciężkimi kamieniami, które z biegiem czasu zamontowano na uchwytach pozwalających na pracę w pozycji stojącej, znacznie ułatwiając w ten sposób pracę jednocześnie przyspieszając samą pracę. W miarę jak świat się zmieniał, rzemieślnicy trudniący się pracą przy posadzkach terrazzo, emigrując zaczęli również rozprzestrzeniać owoce swojej pracy, przy jednoczesnym zachowywaniu tajemnic swojego rzemiosła, przekazywanych z ojca na syna, pokolenia na pokolenie. W miarę jak włoscy emigranci zaczęli osiedlać się w Stanach Zjednoczonych, posadzka terrazzo, dzięki swoim walorom estetycznym, ale również samym właściwościom mechanicznym, zaczęło dominować rynek posadzkarski, a jego twórców wyniosło na piedestał, czyniąc z nich prawdziwą robotniczą arystokrację, która zawdzięczała swój sukces pracy własnych rąk, oraz kunsztowi rzemiosła wykonywania posadzki terrazzo.
    W latach dwudziestych ubiegłego wieku, ręczną pracę, która nie należała do najlżejszych, zmechanizowano budując pierwsze elektryczne maszyny, których posadzka terrazzo potrzebowała, a przez przyspieszenie procesu szlifowania, jeszcze bardziej napędziło cały przemysł, oraz pozwoliło na osiągnięcie doskonalszego wykończenia powierzchni. Kolejnym krokiem w rozwoju posadzek terrazzo były coraz to nowsze rodzaje materiałów z których wytwarzano listwy rozdzielające, umożliwiające kurczenie i rozszerzanie się posadzek terrazzo, oraz tworzenie na nich niezwykle skomplikowanych i dokładnych wzorów.
   Podsumowując, posadzki terrazzo dzięki swoim właściwościom już od dawna mają ogromną rzeszę swoich fanów, lecz nie tylko ze względu na swoje walory estetyczne, czy określanie go jako materiał tylko do wykwintnych wnętrz, największą jego zaletą jest czas przez jaki nam służy i tak naprawdę to powinno kierować nami podczas jego wyboru. Oczywiście wiele osób będzie kwestionować iż tak wysoka cena wykonania nie jest w żaden sposób adekwatna do posadzki jaką się oferuje, a to ze względu chyba właśnie na brak świadomości ludzi w temacie długowieczności terrazzo, oraz faktu iż podczas gdy żywota takiej posadzki inne rodzaje wykończenia powierzchni będą wymienione kilkukrotnie, co oczywiście przy jednorazowej budowie daje nam dużo niższy koszt, jednak patrząc na tą sprawę szerzej i w szerszych ramach czasu, generują ich znacznie więcej niż nasze teoretycznie drogie terrazzo, które mimo wyższych kosztów wykonania, odwdzięcza się niewielkim kosztem utrzymania czystości, dzięki brakowi spoin dającym schronienie mikro organizmów, co jest niepożądane w budynkach medycznych, ale tak naprawdę wszystkich miejscach gdzie są one elementem najbardziej przyjmującym zabrudzenia.

alt="Schody-lastryko'

TERRAZZO&LASTRYKO Łukasz Białkowski

TERRAZZO & LASTRYKO Renowacja I Szlifowanie, naprawa lastryka, nowe posadzki I Warszawa
NIP 6010021544  REGON  140403324                                                      e-mail: terrazzolastryko@gmail.com

Korespondencyjny Jachranka 37c 05-140 Serock
aleja "Solidarności" 68/121, 00-240 Warszawa  
tel. 797176566 

bottom of page